Odwiedź i polub Kulturalny Grodków na Facebooku!

 

kgsmall


 Odwiedź i polub Bibliotekę Facebooku!

 

1439384825 social facebook box blue


 

 3.10 IBUK libraMaly 

Dostep do czytelni e-booków ze wszystkich komputerów w naszej bibliotece lub od Ciebie z domu - o szczególy pytaj w czytelni!

BIP

bip logo pomn1 grad

Nabór na stanowisko głównego księgowego

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

 

  

 

1. Nazwa i adres jednostki - pracodawcy:

 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, Rynek 1, 49-200 Grodków

 

2. Wymiar czasu pracy: - niepełny: 1/2 etatu

 

3. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 luty 2017 r.

 

4. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 

a) posiadać obywatelstwo polskie,

 

b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko    obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe,

 

d) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na  stanowisku, tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

 

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać

 

co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 

 

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

- posiadać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

 

   

 

5. Wymagania dodatkowe:

 

 

a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego,

 

 

b) znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów  wykonawczych  w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,  ustawy o zamówieniach publicznych,

 

 

c) umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości.

 

 

 

6. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

a) analiza realizacji budżetu,

 

b) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości MiGBP w Grodkowie,

 

c) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 

d) prowadzenie gospodarki finansowej MiGBP zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 

e) analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji,

 

f) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Miejskim  itp., zamówienia publiczne,

 

h) całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, itp.

 

 

 

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

 

a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy: 1/2 etatu,

 

b) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

 

c) fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i  oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 

d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej.

 

 

 

8. Wymagane dokumenty:

 

 

a) życiorys  (CV) z przebiegiem nauki i pracy,

 

b) list motywacyjny –własnoręcznie podpisany,

 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport),

 

d) kserokopie świadectw pracy (zaświadczenia o zatrudnieniu),

 

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

 

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie pod adresem:

 

bibliotekagrodkow.pl/images/pdf/kwestion.pdf i w biurze Biblioteki pod adresem Grodków, Ratusz 1 (parter).

 

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, 49-200 Grodków, Rynek 1,  woj. opolskie, w terminie do 20 grudnia do godz. 12.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biblioteki lub data złożenia w Bibliotece). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego. Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie BIP Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie oraz tablicy informacyjnej  Biblioteki – Rynek 1 - Ratusz - Parter.

 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz.1210 ze zm.)

 

 

 

 

 

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2016 r.

 

E-Recenzje

Recenzja książki pt. „Oskar i Pani Róża”

Książka Erica - Emmanuela Schmitta pt. Oskar i Pani Róża budzi wiele emocji, ponieważ główny bohater Oskar choruje na białaczkę. Tytułowa Pani Róża wpada na pomysł, żeby chłopiec pisał listy do Boga oraz traktował dzień jak dziesięć lat. Dlatego w listach opisuje dziesięć lat swojego życia. Dzięki listom Oskar otwiera się na Boga i bardzo się do niego przywiązuje. Książka może i kończy się tragicznie, ale jest w niej dużo optymizmu i radości.

Według mnie ta książka jest bardzo ciekawa i budzi wiele emocji. Pokazuje jak ważne jest, aby w takich chwilach, kiedy czujemy się osamotnieni znalazł się ktoś, kto pokaże nam sens życia. oraz budzi w czytelniku refleksje nad tym, czy ja mogę komuś pomóc. Czy jest ktoś w moim otoczeniu, kto potrzebowaliby mojego wsparcia. Uwrażliwia czytelnika na losy innych ludzi. Polecam wszystkim tę książkę, a szczególnie młodym ludziom, któryż często zajęci swoimi spawami nie widza potrzeb innych.

Jakub Hankus

 

Recenzja książki pt. „Harry Potter i Insygnia śmierci”

Ostatnia książka z serii Harry Potter autorki Joanne Kathleen Rowling jest jeszcze bardziej fantastyczna od poprzednich części. Przeczytałem wszystkie części tej sagi i oczekiwałem na następną z niecierpliwością. I znowu się nie zawiodłem. Po śmierci dyrektora Hogwartu – Dumbledora, który był największym postrachem Voldermorta. świat czarów traci swoją magiczność. Harry wraz z Ronem i Hermionom szukają horkruksów, które dają władzę nad śmiercią. Zadanie utrudniają mu zwolennicy Voldermorta. Harry jednak nie poddaje się i wraz z przyjaciółmi wytrwale poszukuje tajemniczych przedmiotów. Tym samym wraz z bohaterami przenosimy się w rożne mroczne miejsca, przezywamy ciekawe przygody, często bardzo niebezpieczne, spotykamy nowe postaci.

Polecam wszystkim czytelnikom, którzy lubią lekturę z gatunku Fantazy, bo fantazji w tej części nie brakuje. Akcja jest wartka trzymająca w napięciu, ciekawe jej zwroty, które zaskakują czytelnika. Ponadto autorka zwraca uwagę na potężną moc przyjaźni, która pomaga pokonać wszelkie przeszkody i dostrzec do celu oraz wierność ideałom. Książka zmusza do przemyśleń i zweryfikowania swoich celów życiowych, dążeń, do zastanowienia się czy w imię ideałów gotowi bylibyśmy poświęcić swoje życie. Można porównać, że do takich przemyśleń nt. wartości duchowych, moralnych, patriotycznych zmusza nas literatura wojenna. Czy warto ginąć za innych, dla innych? Po przeczytaniu tej książki też się nad tym warto zastanowić.

Szymon Gluza

 

 

 

Recenzja książki pt. „Troje przeciw Światu Czarownic”

Trzeci tom z serii Świat Czarownic jest bardzo tajemniczy i ma wspaniały wątek magiczny. Książka opowiada o magicznym państwie Estcarp, z którego pochodzą główni bohaterowie, trojaczki – Kyllana, Kemoca i Kaththei. Ich rodzice Simon i Jaelithe zaginęli bez śladu. Tym czasem czarownice odkrywają magiczny talent Kaththei, za wszelką cenę jej bracia chcą uwolnić dziewczynę ze szkoły czarownic. Wyprawa chłopców doprowadza do odkrycia zapomnianej krainy i ożywienia drzemiącej tam mocy. Jest wiele książek fantastycznych, ale ta zwraca na siebie uwagę. Fantastyczne przygody, nadprzyrodzone zdolności bohaterów wciągają bez pamięci. Książkę czyta się łatwo i przyjemnie.

Zachęcam do sięgnięcia po tę lekturę, a nie pożałujecie.                                                                                                     Aleksandra Gaik

 

Recenzja książki pt. „Dziewiąty Mag”

Powieść Alice Rosalie Reystone opowiada o Ariel, która jest weterynarzem i zostaje „zwabiona” do świata fantazji, ale okazuje się, że to „zaproszenie” miało inny powód. Bohaterka dowiaduje się, że jest potomkiem potężnego Maga. W świecie „fantastycznym” odkrywa swoje potężne moce i umiejętności. Tam też spotyka swoją miłość, ale wszystko staje na drodze temu uczuciu. Zakończenie książki jest zaskakujące. Według mnie powieść czyta się bardzo lekko. Akcja rozgrywa się za akcją. Autorka świetnie pokazuje wątek miłosny.

Bardzo chętnie do niej wrócę jeszcze raz.

Kamila Czyżewska

 

 

Recenzja książki pt. „Łowcy aniołów”

„Łowcy aniołów” Agnieszki Wojdowicz przenosi nas w cudowny świat aniołów, walki dobra ze złem, przygód i niespodzianek. Głównymi bohaterami książki są Bree Whelan, dziewczyna z roku aniołów i Mikaila Argylla potomek jednego z wielkiej trójki. Uwagę przykuwa pojawiający się szpieg zakonu Hauruki, który pragnie wkraść się w łaski aniołów, zdobyć ich zaufanie i doprowadzić do ich zagłady. Postać ta sieje intrygi, ale czy uda się jej zrealizować swój plan ?? O tym trzeba przekonać się samemu. Dlatego, jeśli kogoś już zainteresowałam losami aniołów, to zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję. A daleko szukać nie musicie, bo jest w naszej bibliotece szkolnej. A ja gorąco polecam ją, bo jest to ciekawa, wciągająca i pełna przygód powieść.

Dominika Gwóźdź

 

 

,,Zapytaj Alice'' to pamiętnik dziewczyny żyjącej u schyłku lat 60. w USA. Główna bohaterka - Alice pochodząca z zamożnego amerykańskiego domu jest samotną piętnastolatką,
która pewnego razu zostaje zaproszona na imprezę do koleżanki.Tam nieświadomie bierze LSD. Na początku nie wie co się dzieje jednak jest zafascynowana stanem
jakiego doświadcza.Kiedy dowiaduje się jaką substancję jej podano obiecuje sobie, że jest to jej pierwszy, a zarazem ostatni występek z substancjami psychodelicznymi.
Jak przekonujemy się dalej nie jest to pojedynczy epizod, ale początek psychodelicznej podróży, która w końcu doprowadzi Alice na skraj przepaści.Całość jest napisana
w slangu młodzieżowym co zapewne jest dużym plusem, gdyż oddaje to najlepiej emocje bohaterki. Moim zdaniem jest to lektura warta przeczytania, a nawet obowiązkowa
pozycja dla osób uważających, że uzależnienia ich nie dosięgną. Z każdym zapisanym wyrazem przenosimy się do świata Alice - świata szarego i ponurego, chwilowo kolorowanego przez LSD, marihuanę i inne używki.

Martyna Kamińska

 

 

Powieść pt. „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” jest autobiografią, którą napisał Nick Vujicic. Opisuje on swoje życie, począwszy od narodzin, aż do dorosłego życia. Nick od urodzenia jest chory na fokomelię. To rzadkie schorzenie objawiające się brakiem kończyn.

Kiedy matka i ojciec Nicka dowiedzieli się, że jest on chory, to znaczy, że nie ma, rąk ani nóg, nie chcieli go znać i oglądać. Jednak po jakimś czasie doszli do siebie i pokochali Nicka. Od małego dziecka Nick był sprytny, zaradny pomimo tej bariery, jaka przed nim tkwiła. Chciał zachowywać się jak normalny chłopiec, z czterema kończynami, biegać, grać w piłkę i robić innego tego typu rzeczy, które zwykle robią chłopcy w tym wieku. Co prawda, nie raz był wyśmiewany i wyzywany, jednak nie poddawał się, gnał do przodu z całych sił. Cały czas dążył do wyznaczonego przez siebie celu, do normalnie fizycznego życia. Bohater angażuje się w różnego typu akcje charytatywne, przemawia do ludzi. Dodawane są także filmiki na youtube z jego udziałem.

Książka ta, może dlatego, że jest napisana przez tak fantastyczną osobę, której najprostsze domowe czynności, które uda się jej wykonać sprawiają radość, niesie w sobie pewną myśl, pewne motto, że trzeba żyć śmiało, nie bać się, bo ten świat jest tego wart. Nick, pisząc autobiografię, chciał zmobilizować wszystkich tych, którzy są niepełnosprawni, bądź tych, którzy nie umieją sobie poradzić w życiu, by pomimo pewnych barier, czy przeszkód dążyli do celu. By nie poddawali się od razu, bo to nic nie da. W życiu trzeba być wytrwałym i silnym, bo życie nie jest proste, ale dlatego, że mamy je tylko jedno, korzystajmy z niego.

Aleksandra Górska

 

 

Dla szkolnych bibliotek

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. Nasi partnerzy:

 

Nowe lektury


Ania z Zielonego ...
Telemach w dżinsach
Krzyżacy
Poczwarka
Podróże Guliwera
Heban


Przewodniki po Europie


101 wspaniałych miast Europy
Austria. Przewodnik ilustrowany
Bułgaria
Czechy
Fascynujące zabytki antycznej Europy
Francja
Niemcy
Portugalia
Poznaj miasta w 48 godzin
Turcja
Włochy


Pasje sportowe w literaturze – biegi


14 minut

Bez ograniczeń
Boży ludzie
Dogonić Kenijczyków
Jedz i biegaj
Siła ambicji. Autobiografia
Stopy w chmurach
Ultramaratończyk
Urodzeni biegacze


Lepiej czytam


Dziennik Cwaniaczka. Biała gorączka
Dziennik Cwaniaczka. Przykra prawda
Dziennik Cwaniaczka. Rodrick rządzi
Dziennik Cwaniaczka. Szczyt wszystkiego
Dziennik Cwaniaczka. Trzeci do pary
Dziennik Cwaniaczka. Ubaw po pachy
Zuźka D. Zołzik. Dobrze się bawi
Zuźka D. Zołzik. Imprezuje
Zuźka D. Zołzik. Istna idylla
Zuźka D. Zołzik. Wdzięczne zadanie
Zuźka D. Zołzik. Z deszczu pod rynnę
Zuźka D. Zołzik. Żegna zerówką

 

Nowe lektury

 

Mały Książę
Miecz przeznaczenia
Pozłacana rybka
Śmiertelna klątwa

 

Zagrożenia

 

Alkohol i jego tajemnice
Alkohol prochy i ja
Anka
Byłam schizofreniczka
Christiane F. Życie mimo wszystko
Ćpunka
Droga donikąd
Jak być niezniszczalną
Jestem wiatrem
Kiedy jedzenie wymaga odwagi
Kochana
Kokaina
Motylki
My dzieci z dworca ZOO
Pamiętnik narkomanki
Patologie fonoholizmu
Picie Opowieść o miłości
Próba nadziei
Wtorek godz. 15.00
Wyloguj się do życia
Wzięłam pigułę
Posłuchaj mojej historii
Zapytaj Alice        

 

Nowe lektury


Krótkie ale całe historie
Oskar i pani Róża
Tam gdzie spadają Anioły
Wiosna 1941

 

Fantastyka i fantasy


Dziewiąty Mag 3 t.
Harry Potter 7t.
Kroniki krwi 3 t.
Strażnicy Nirgali 3 t.
Świat Czarownic

 

Słowniki


Od słowa do słowa
Słownik symboli
Szkolny słownik terminów literackich i gramat.
Słownik mitów i tradycji kultury

 

Nowe lektury


Jak Wojtek został strażakiem
Legendy polskie
Mikołajek
Nowe patyki i patyczki
Tajemniczy ogród

 

Przewodniki po Polsce


Zaproszenie do podróży. Perły polskiej…
Polskie miasta w baśni i legendzie
Miasta Polski
Polska moja ojczyzna
Najciekawsze miasta Polski
Niezwykłe miejsca w Polsce

 

Słowniki


Słownik wyrazów bliskoznacznych
Słownik synonimów i antonimów
Ilustrowany słownik angielsko - polski
Ilustrowany słownik frazeologiczny
Ilustrowany słownik ortograficzny
Ilustrowany słownik wyrazów obcych

 

Książki dla najmłodszych


Czytam Sobie. Kłopoty z mlekiem dla kota
Czytam Sobie. Kto polubi Trolla
Czytam Sobie. O ekspedycji Amundsena
Czytam Sobie. Syrop maga Abrakadabry
Czytam Sobie. Tytus super pies
Czytam Sobie. Tytus w cyrku
Czytam Sobie. Apollo 11.0 pierwszym lądowaniu na ...
Czytam Sobie. Bigos z Mamutka
Czytam Sobie. Historia pewnego statku
Czytam Sobie. Nim przyjdą słonie
Czytam Sobie. Pan Fortepianek
Czytam Sobie. Psotnice podwórkowe
Czytam Sobie. Pułapka na Ktosia
Czytam Sobie. Robot Roberta
Czytam Sobie. Troll i zawody
Mikołajek i inne chłopaki
Mikołajek ma kłopoty
Rekreacje Mikołajka
Wakacje Mikołajka

 

Pliki "cookies"

 

 

 

UWAGA!    Strona bibliotekagrodkow.pl korzysta z plików cookies. Możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące tych plików. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację stosowania plików cookies przez stronę www.bibliotekagrodkow.pl

 

Strona bibliotekagrodkow.pl używa cookies i podobnych technologii, aby zapamiętać dane logowania użytkowników oraz w celach statystycznych.

Plik „cookie”  to niewielki plik tekstowy, przechowywany w urządzeniu użytkownika, pozwalający rozpoznać to urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej bibliotekagrodkow.pl

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” (w tym możliwość wyłączenia ich obsługi) dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

 

 

BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

z filiami w Gnojnej, Jędrzejowie, Kolnicy i Kopicach

 

 

Kontakt:                                                                               

 

Telefon:  77 415 54 28                                                          

 

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.                                      

 

www:     bibliotekagrodkow.pl

 

 

 

Godziny otwarcia - kliknij

 

 

Dyrektor - Alicja Biesaga

 

Działy: Gromadzenia i udostępniania zbiorów, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, Czytelnia dla dzieci i młodzieży, Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia dla dorosłych, Izba Pamięci.

 

Statut

Regulamin Organizacyjny MiGBP w Grodkowie