3.10 IBUK libraMaly 

Dostep do czytelni e-booków ze wszystkich komputerów w naszej bibliotece lub od Ciebie z domu - o szczególy pytaj w czytelni!

BIP

bip logo pomn1 grad

Artykuły

Zbiory

 

Wypożyczalnia dla dorosłych 

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
sobota 9.00 - 13.00

 

- literatura piękna polska i obca; klasyka i współczesna, poezja, dramat, proza
- literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy. 

 

Czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do półek) lub korzysta z pomocy bibliotekarza.
Literatura piękna ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów.
Księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji.
W wypożyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, który w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy.
Osoby korzystające z tego działu to młodzież pow. 15 roku życia i dorośli. Zainteresowani mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie 37 tysięcy woluminów i katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD). 

 

Zasady wypożyczania:
- jednorazowo wypożyczamy nie więcej niż 6 książek
- książki z półek możemy wybrać samodzielnie
- czas wypożyczenia książek - 1 miesiąc
- za zniszczone książki i upomnienia wysłane z powodu przetrzymania płaci czytelnik
- bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczenia książek

 

 

1.    Podstawą  do  wypożyczania  dokumentów  dźwiękowych  jest  posiadanie  konta  czytelniczego  w  naszej  bibliotece  oraz  ukończone  18  lat. Dodatkowym wymogiem jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem biblioteki.

 
2.    Zbiory  udostępniane  są  bezpłatnie.

 


3.    Wypożyczeń  i  zwrotów  dokumentów  dźwiękowych  dokonuje  się w wypożyczalni  dla  dorosłych.

 
4.    Poszczególne  typy  mediów  wypożycza  się:
•    jednorazowo  do  3  książek  mówionych  na  okres  14  dni
     (z możliwością  jednorazowego  przedłużenia  na  7  dni)
•    jednorazowo  1  ekranizację  filmową  na  okres  3  dni
•    jednorazowo  do  5 innych  płyt  multimedialnych  na  okres 30  dni.  

 

5.    Opłata  za  przetrzymanie  multimediów  wynosi  1 zł  za  każdy  dzień  zwłoki  i  każdy  egzemplarz. Za  każde  upomnienie  Biblioteka  pobiera  zwrot  kosztów  wysyłki  (2 zł.) lub  zwrot  kosztów  upomnienia  telefonicznego (1 zł.)

 
6.    Czytelnik  odpowiada  za  szkody  wynikłe  z  zagubienia,  uszkodzenia lub  zniszczenia dokumentów multimedialnych.  Wysokość  odszkodowania  zależy  od  aktualnej  wartości  rynkowej danego dokumentu multimedialnego.

 
7.  Kopiowanie danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowanie możliwe jest wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego.

 

 

 Czytelnia dla dorosłych 

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00 - 15.00
wtorek - piątek 10.00 - 18.00 

 

 

 

 - literatura popularno-naukowa, wszystkie dziedziny wiedzy oraz komiksy dla młodzieży

 

 

Czasopisma:
Claudia, Cogito, Gazeta Wyborcza, Gazeta Grodkowska, National Geographic, Nowa Trybuna Opolska, Panorama Powiatu Brzeskiego, Poradnik Domowy,  Przekrój, Opolskie Wiadomości Regionalne, Uważam Rze, Zielona Planeta,

 

 

Czytelnia posiada bogaty zbiór literatury regionalnej i materiałów dotyczących regionu.
Udostępniamy także zbiór płyt analogowych i materiałów audiowizualnych z możliwością wypożyczenia.

 

 

Czytelnia dysponuje bezpłatnym dostępem do Internetu. Istnieje możliwość skorzystania z kserokopiarki - również kolorowej - oraz wydruku z dyskietki, płyt CD/DVD i nośników USB.

 

 

 

 

  

Oddział dla dzieci i młodzieży

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
sobota 9.00 - 13.00

 

 


- ciekawe książeczki dla maluchów
- bogato ilustrowane bajki, wierszyki, opowiastki dla młodszych dzieci
- baśnie, podania i legendy z różnych stron świata
- powieści i opowiadania przyrodnicze, przygodowe, fantastyczne i obyczajowe
- lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum
- encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania literackie
- czasopisma dla młodzieży Victor Junior oraz Victor Gimnazjalista

Właściwą książkę można znaleźć:
- przy pomocy katalogu autorskiego, tytułowego i rzeczowego
- szukając w odpowiednim poziomie i dziale
- zwracając się o pomoc do pracownika biblioteki
- rezerwując książkę chwilowo wypożyczoną

Oddział dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie liczy ponad 5 tysięcy książek. Rejestruje ok. 800 czytelników w ciągu roku. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że liczba ta z roku na rok wzrasta.
Od stycznia 2006 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zautomatyzowano proces wypożyczania książek. Odbywa się on przy pomocy modułu do rejestracji wypożyczeń programu SOWA-2.

Wychodząc na przeciw zróżnicowanym potrzebom swoich czytelników, Oddział dla Dzieci stwarza im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Służą temu m.in. organizowane co roku akcje: Ferie w Bibliotece i Wakacje w Bibliotece, przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, które w tym czasie pozostają w mieście.

W ramach naszej działalności proponujemy:
- konkursy czytelnicze i plastyczne
- głośne czytanie bajek
- zajęcia manualno-plastyczne
- gry i zabawy
- zajęcia w kąciku komputerowym

Formy pracy powszechnie lubiane i cieszące się popularnością w ciągu roku to:
- konkurs Czy znasz dzieje Grodkowa (dla klas IV, odbyło się już 6 edycji)
- spotkania z cyklu Cała Polska czyta dzieciom (w tym roku bajki dla najmłodszych czytali: M. Datta - pielęgniarka, I. Telgo - komendant Policji, J. Kawa - nauczyciel LO Grodków)
- konkurs czytelniczy (np. Baśniowy świat H. Ch. Andersena)
- zajęcia tematyczne (np. Podróż po Europie z Baśnią w tle)
- spotkania autorskie (w 2006 r. gościli u nas Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Budzyńska)
- lekcje biblioteczne (np. Co o bibliotece każdy wiedzieć powinien)
- pogadanki (np. W Wielkanocnym koszyku niespodzianek bez liku, Boże Narodzenie - tradycje i zwyczaje, Tradycje Andrzejkowe i katarzynkowe)
- konkursy plastyczne (np. Mój pomysł na książkę, Ulubiony bohater książkowy)
- pasowanie na czytelnika biblioteki (6-latki z PP Nr 2 i klasy I z PSP Nr 3)
- zajęcia z przedszkolakami (np. Światowy Dzień Pluszowego Misia)

Na potrzeby głównie szkół podstawowych (kl. I-III) oraz zorganizowanych grup przedszkolnych Oddział dla Dzieci i Młodzieży organizuje wycieczki do Biblioteki. Propagują one czytelnictwo wśród dzieci.

Podejmujemy też inicjatywy zmierzające do aktywacji kulturalnej naszych czytelników. Są to:
- wystawy monograficzne poświęcone pisarzom i ich twórczości
- wystawy tematyczne i okolocznościowe związane z rocznicami różnych wydarzeń.

W holu biblioteki prezentowane są prace grodkowskich artystów, a w okresie wakacyjnym - już tradycyjnie prace plastyczne przedszkolaków z PP Nr 2.

Wszystkie imprezy, które organizujemy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży dokumentujemy - prowadząc Kronikę z wycinkami z prasy oraz ze zdjęciami.